Aydın İnşaat Makina

Akaryakıt Depolama Tesisleri

Sabit Dikey Bitüm ve Yakıt Tankları

  • 100 tondan 10.000 tona kadar üretim yapılmaktadır.
  • Tavan ve yan yüzetler izole edilmektedir.
  • Taban serpantinli tip ısıtma sistemlidir.
  • Az miktarda bitüm ihtiyacı hasıl olduğunda, tankın tamamını ısıtmak yerine;ihtiyaç kadar malzemeyi ısıtabilen ısı eşantörleri tanka monte edilebilir.
  • Tanklar ayrıca baca spirali ilede takviye edilmektedir.

Taşınabilir Yatay Bitüm Yakıt tankları ve Yeraltı Yakıt Tankaları

  • 5 tondan 60 tona kadar üretimi yapılmaktadır.
  • Tamamen izole edilmekte ve üzeri DKP saç ile örtülmektedir.
  • Isı serpantin donanımlıdır.
  • Taşınabilir yapıdadır.

Fotoğraflar