Aydın İnşaat Makina

Kızgın Yağ Kazanları

500.000 kal/saatten 2.500.000 kcal/h e kadar üretim yapılmaktadır. Çıkış sıcaklığı 250 C dönüş sıcaklığı ise 200C dereceye göre dizayn edilmekte.

Fotoğraflar